.

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
2277
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

     „აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა“ მეორე ტომში განხილულია აფხაზეთის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ძეგლები: ნასახლარები, განძები, სამაროვნები და სხვ. მოცემულია მათი შესწავლის ისტორია, დახასიათება, მეცნიერული ანალიზი და ინტერპრეაცია. განსაზღვრულია მათი ასაკი, დანიშნულება და მნიშვნელობა. ძალიან საინტერესოდაა წარმოდგენილი აფხაზეთის ბრინჯაოსა და რკინის მეტალურგიის საკითხები.
     წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, არქეოლოგებისა და ძველი ისტორიის მკვლევარებისათვის. იგი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს არქეოლოგიური მიმართულებით დაინტერესებულ სტუდენტებსაც.

 

THE ANCIENT MATERIAL CULTURE OF ABKHAZETI

***

 

Specifications

 • Date of Publish: February 12, 2016
 • ISBN-10: 78-9941-0-5674-1
 • ISBN-13: 978-9941-0-5676-5
 • UDC: 903(479.224) ა-932
 • Publisher: გლობალ პრინტი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 220
 • Views: 2277
 • Ratings: 5.0
Recommendations