.

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2015
Издательство: უნივერსალი
711
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.5
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

სახელმძღვანელო მომზადებულია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სფეროში არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე. მასში განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია; კომპეტენტური მიდგომა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტისადმი; ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის საკვანძო საკითხები; ადამიანური რესურსების დაგეგმვა; ადამიანური რესურსების შერჩევისა და გადარჩევის, მოტივაციისა და შრომის ანაზღაურების, პერსონალის ადაპტაციისა და სწავლების, შეფასებისა და საკადრო რეზერვების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის, კომპანიათა ხელმძღვანელებისა და მომუშავეებისათვის, მკითხველთა ფართო წრისათვის

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 8, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-22-580-2
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 275
 • Просмотры: 711
 • Оценки: 3.5

Автор(ы) Книг

Рекомендации