.

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
899
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.5
(2 შეფასება)
Annotation
 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

სახელმძღვანელო მომზადებულია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სფეროში არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე. მასში განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია; კომპეტენტური მიდგომა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტისადმი; ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის საკვანძო საკითხები; ადამიანური რესურსების დაგეგმვა; ადამიანური რესურსების შერჩევისა და გადარჩევის, მოტივაციისა და შრომის ანაზღაურების, პერსონალის ადაპტაციისა და სწავლების, შეფასებისა და საკადრო რეზერვების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის, კომპანიათა ხელმძღვანელებისა და მომუშავეებისათვის, მკითხველთა ფართო წრისათვის

 

Specifications

 • Date of Publish: October 8, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-22-580-2
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 275
 • Views: 899
 • Ratings: 3.5
Recommendations