.

ადამიანის ფიზიოლოგია: წიგნი 2
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: თბილისი
3518
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
Аннотация
 

     წინამდებარე წიგნი - „ადამიანის ფიზიოლოგია” 2, წარმოადგენს მეორე წიგნს სახელმძღვანელოსი - „ადამიანის ფიზიოლოგია” 4 წიგნად და გადმოსცემს ადამიანის ორგანიზმში ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლის, სხეულის ტემპერატურისა და თერმორეგულაციის, კვების და საჭმლის მონელების ფიზიოლოგიას. წიგნი შედგება 3 თავისგან, რაც შეადგენს 348 გვერდს. საილუსტრაციო მასალა წარმოდგენილია 24 ფერადი ნახაზით,16 ცხრილითა და 10 ფერადი ფოტოსურათით. თითოეული თავის ბოლოს, მასალის უკეთ ათვისების მიზნით, მოცემულია მასალის შესაბამისი საკონტროლო კითხვები, ტესტები თვითშეფასებისთვის და პასუხები ტესტებზე. ყოველი თავი ბოლოვდება ამ თავში გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალით.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 24, 2016
 • ISBN-10: 978-9941-0-4050-4
 • ISBN-13: 978-9941-0-4050-2
 • УДК: 612(075.8) ვ-309
 • Издательство: თბილისი
 • Обложка: მაგარი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 347
 • Просмотры: 3518
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации