.

ადამიანის ფიზიოლოგია: წიგნი 2
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
3517
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
Annotation
 

     წინამდებარე წიგნი - „ადამიანის ფიზიოლოგია” 2, წარმოადგენს მეორე წიგნს სახელმძღვანელოსი - „ადამიანის ფიზიოლოგია” 4 წიგნად და გადმოსცემს ადამიანის ორგანიზმში ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლის, სხეულის ტემპერატურისა და თერმორეგულაციის, კვების და საჭმლის მონელების ფიზიოლოგიას. წიგნი შედგება 3 თავისგან, რაც შეადგენს 348 გვერდს. საილუსტრაციო მასალა წარმოდგენილია 24 ფერადი ნახაზით,16 ცხრილითა და 10 ფერადი ფოტოსურათით. თითოეული თავის ბოლოს, მასალის უკეთ ათვისების მიზნით, მოცემულია მასალის შესაბამისი საკონტროლო კითხვები, ტესტები თვითშეფასებისთვის და პასუხები ტესტებზე. ყოველი თავი ბოლოვდება ამ თავში გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალით.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 24, 2016
 • ISBN-10: 978-9941-0-4050-4
 • ISBN-13: 978-9941-0-4050-2
 • UDC: 612(075.8) ვ-309
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: მაგარი
 • Language: Geo
 • Pages: 347
 • Views: 3517
 • Ratings: 5.0
Recommendations