.

ადამიანის არსის სიღრმეებში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
5383
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(5 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე წიგნში მოცემულია ავტორის საკუთარი ორიგინალური პოზიცია სამყაროსა და ადამიანის არსის ცნებათა გაგებასთან დაკავშირებით. ავტორი ქმნის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ახალ მეთოდოლოგიურ ბაზას და ამ ბაზის საფუძველზე პედაგოგიკაში ადგილს უძებნის გრძნობა-ემოციებს, ფსიქოლოგიაში ხსნის ადამიანის ფსიქიკის ცნების არსს და, არსებული დეფინიციების მოკლე კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, იძლევა მის ორიგინალურ დეფინიციას, რომელიც ლოგიკურად ზუსტია და სრულიად თავისუფალია ორაზროვნებისა და ბუნდოვნებისგან.

წიგნი, ვიმედოვნებთ, საინტერესო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის, განსაკუთრებით, პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 23, 2019
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 59
 • Просмотры: 5383
 • Оценки: 4.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации