.

ადამიანის არსის სიღრმეებში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
5398
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(5 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე წიგნში მოცემულია ავტორის საკუთარი ორიგინალური პოზიცია სამყაროსა და ადამიანის არსის ცნებათა გაგებასთან დაკავშირებით. ავტორი ქმნის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ახალ მეთოდოლოგიურ ბაზას და ამ ბაზის საფუძველზე პედაგოგიკაში ადგილს უძებნის გრძნობა-ემოციებს, ფსიქოლოგიაში ხსნის ადამიანის ფსიქიკის ცნების არსს და, არსებული დეფინიციების მოკლე კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, იძლევა მის ორიგინალურ დეფინიციას, რომელიც ლოგიკურად ზუსტია და სრულიად თავისუფალია ორაზროვნებისა და ბუნდოვნებისგან.

წიგნი, ვიმედოვნებთ, საინტერესო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის, განსაკუთრებით, პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 23, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 59
 • Views: 5398
 • Ratings: 4.0
Recommendations