.

გამომცემელი: სპეკალი
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: საგამომცემლო ცენტრი „სპეკალი“