.

გამომცემელი: ენციკლოპედია
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: გამომცემლობა ენციკლოპედია