.

გამომცემელი: ქარჩხაძის გამომცემლობა
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: