.

გამომცემელი: იუნოდკ
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო