.

გამომცემელი: ბ.ს.უ. გამომცემლობა
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა