.

გამომცემელი: ეთგო
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის გამომცემლობა