.

გამომცემელი: ვ. პ. უ. გამომცემლობა
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

ვილნიუსის პედაგოგიური უნივერსიტეტი