.

ავტორი (ები): ეთერ შენგელია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. მეცნიერ თანამშრომელი