.

ავტორი (ები): მაია წურწუმია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

მაია წურწუმია - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი