.

ავტორი (ები): ნონა მიქაია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დავამთავრე აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი(GIPA), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის,ზოოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი