.

ავტორი (ები): მანანა ბერულავა

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი - ასოცირებული პროფესორი