.

ავტორი (ები): ნაზირა კაკულია
დაბადების თარიღი: 1968-10-14
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

მაკროეკონომიკის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერიტეტის “წარმოების ეკონომიკისა და მართვის” კათედრა