.

ავტორი (ები): ნანა ვახანია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების ცენტრის ინგლისური ენის ლექტორი.

სახელმძვანელო გათვლილია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა,მათემატიკის,ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ( საბაკალავრო პროგრამა მათემატიკა,  დარგობრივ ინგლისურში).