.

ავტორი (ები): ბროლისა წულაია
დაბადების თარიღი: 1950-10-25
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ბროლისა წულაია, 2009 წლიდან დღემდე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.1994 წლიდან მუშაობს სოხუმის უნივერსიტეტში. არის 60-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის , მათშორის 3 მონოგრაფიის ავტორი.