.

ავტორი (ები): ირმა დიხამინჯია
დაბადების თარიღი: 1971-10-28
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ირმა დიხამინჯია, ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 1995 წლიდან მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2004 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ვ. ადვაძის სახ. ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. 2011 წლიდან მუშაობს სსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად. არის 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 5 მონოგრაფიის ავტორი.