.

ავტორი (ები): მარინე ხუბუა
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი