.

ავტორი (ები): ბესარიონ ბიწაძე
დაბადების თარიღი: 1959-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაიბადა 1959 წელს ქ. ყვარელში. 1976 წელს წარჩინებით დაამთავრა ქ. პალდისკის (ესტონეთი) საშუალო სკოლა. 19 83 წელს დაამთავრა ესტონეთის სოფლის მეურნეობის აკადემია. 1992 წელს ქ. კიევის სავაჭრო–ეკონომიკური ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. 1994 წელს ლატვიის უნივერსიტეტის მიერ მინიჭე– ბული აქვს ეკონომიკის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. გამოქვეყნებული აქვს 20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი ქართულ და უცხო ენებზე. ავტორია წიგნისა „სტატისტიკის ზოგადი თეორია“ (2003 წ..) ამჟამად ნაყოფიერ სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალში „მეწარმეობის ეკონომიკისა და მართვის“ კათედრაზე. არჩეულია „აფხაზეთის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემიის“ პრორექტორად, იქვე „საერთაშორისო ურთიერთობების“ კათედრის გამგედ, პროფესორად.