.

ავტორი (ები): მაია ვეშაგური

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ასისტენტ პროფესორი.