.

ავტორი (ები): მაია ვეშაგური
დაბადების თარიღი:
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ასისტენტ პროფესორი.