.

ავტორი (ები): მურმან გორგოშაძე
დაბადების თარიღი: 1959-01-19
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/6WQMWN
ავტორის შესახებ
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი/მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლმცოდნეობა
 
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია, სოციალური ფილოსოფია
 
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგი, მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამართლის ფილოსოფია,სამართლის ფილოსოფიის ისტორია, სამართლის მეთოდები, სამართლის თეორიები, საკანონმდებლო ტექნიკა, სამეცნიერო კვლევების მეთოდები.

სამუშაო გამოცდილება:
  • 2014- იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
  • 2008-2013; 2014 -2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული მეცნიერებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  • 2011– ბსუ პროფესორი
  • 2013-2014 – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე
  • 2006-2011 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი
  • 2008- 2010 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
  • 2002-2006 – სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიისა და ისტორიის კათედრის გამგე 
  • 1992-2004 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი     
  • 1993-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
  • 1987-1993 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი