.

ავტორი (ები): ზურაბ მაჭარაძე
დაბადების თარიღი: 1978-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/he6LJN
ავტორის შესახებ

ზურაბ მაჭარაძე საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტია. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართლის თემატიკას. გარდა აღნიშნულისა, ზურაბ მაჭარაძის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს კერძო სამართლებრივი საკითხები. ზურაბ მაჭარაძე გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტი. ამავე უნივერსიტეტში მან 2018 წელს დაიცვა დისერტაცია. იგი არაერთი პუბლიკაციისა და მონოგრაფიის ავტორია.

ზურაბ მაჭარაძე ფლობს იტალიურ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.