.

ავტორი (ები): უშანგი ბახტაძე
დაბადების თარიღი: 1987-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/1VDtDX
ავტორის შესახებ

უშანგი ბახტაძე (MA; MSc) ოქსფორდის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის მეცნიერების მაგისტრი და სისხლის სამართლის ექსპერტია. კომპანიის საქმიანობის ფარგლებში იგი კვლევითი საქმიანობითაა დაკავებული და საქართველოს რეალობაში პირველად, სისხლის სამართლის საქმეების კრიმინოლოგიურ ანალიზს გვთავაზობს, რაც კომპანიის იურისტებს დაცვის სწორი სტრატეგიის შერჩევაში ეხმარება. უშანგი ბახტაძე აქტიურად არის ჩართული კომპანიის მიერ წარმოებულ საგანმანათლებლო/ტრენინგ საქმიანობაში. უშანგი ბახტაძე რამდენიმე უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და არაერთი პუბლიკაციის ავტორი და მედიასამართლის სახელმძღვანელოს თანაავტორია. იგი ლექციებს კითხულობს როგორც ბაკალავრიატის, ისე, მაგისტრატურის საფეხურებზე.

უშანგი ბახტაძე მომსახურებას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე ახორციელებს.