.

ავტორი (ები): მარინა გარიშვილი
დაბადების თარიღი: 1964-10-27
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/4jCvbH
ავტორის შესახებ

თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი