.

ავტორი (ები): ქეთევან ჭკუასელი
დაბადების თარიღი: 1950-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/
ავტორის შესახებ

ქეთევან ჭკუასელიივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პედაგოგიკის ინსტიტუტის სრული პროფესორი