.

ავტორი (ები): არჩილ უგულავა
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/a8VpHh
ავტორის შესახებ

თსუ  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სრული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; პუბლიკაციების რაოდენობა: 65, მათ შორის უმრავლესობა –  იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში, 3 სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მაგნიტური რეზონანსი მყარ სხეულებში, ზედენადი ჰელიუმ-3-ის მაგნიტური თვისებები, არაწრფივი რეზონანსული მოვლენები, ქაოსი კლასიკურ და კვანტურ სისტემებში, მაგნიტური ნანონაწილაკები.