.

ავტორი (ები): შოთა სამსონია

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00001282/
ავტორის შესახებ

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი 1963 წელს.

1967–1969წწ. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრის ასისტენტი; 1970-1977წწ. დოცენტი; 1978–1990წწ. პროფესორი და კათედრის გამგე ; 1995 წლიდან არის საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის "საქპატენტის" მეცნიერ–კონსულტანტი; სოროსის ფონდის პროფესორი(1995). არის 460–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 27 წიგნის, სახელმძღვანელოს და მონოგრაფიის, 18 პატენტის ავტორი.

საკანდიდატო დისერტაციის თემა -  "პოლიესტერკარბონატების სინთეზი და კვლევა", დაიცვა 1967 წელს; სადოქტორო დისერტაციის თემა – "ბენზოლის ბირთვით შეუღლებული პიროლოინდოლებისა და ბისინდოლების სინთეზი და კვლევა", დაიცვა 1984 წელს.

ორგანიზაციის, ასოციაციის ან ჯგუფის წევრი

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულების დარგობრივი სადისერტაციო საბჭო, თავმჯდომარე (2007-)
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების სამეთვალყურეო კოლეგია, წევრი (2006-)
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო, წევრი (2006-)
 • ნიუ–იორკის მეცნიერებათა აკადემია, წევრი (1995-)
 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აკადემიკოსი
 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, წევრ–კორესპონდენტი (2001-)
 • საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემია, წევრი (1994-)
 • საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ქიმიის განყოფილება, აკადემიკოს-მდივანი (2008-)
 • საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, წევრი (1967-)
 • ქიმიის სამეცნიერო ხარისხების მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო, თავმჯდომარე (2004-2006)

ჯილდოები, პრემიები და პრიზები

 • 1998 - ღირსების მედალი
 • 1991 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი
 • 1986 - სსრკ გამომგონებლის წოდება
 • 1980 - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის პრემია
 • 1967 - სსრკ დ.ი. მენდელეევის საზოგადოების დიპლომანტი