.

ავტორი (ები): მალხაზ ბარამიძე

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00003995/
ავტორის შესახებ

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი.

1958-1961წწ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ლაბორანტი; 1961-1966წწ. უმცროსი მეცნიერ-თნამშრომელი; 1966-1991წწ. უფროსი მეცნიერ-თნამშრომელი; 1991-1992წწ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის წამყვანი მეცნიერ-თნამშრომელი. არის 140-მდე გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 5 მონოგრაფიის ავტორი. 2009 წლიდან არის პროექტის "აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო" ავტორთა სამეცნიერო სათათბიროს წევრი.

სადოქტორო დისერტაციის თემა - "აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ძვ.წ. III-I ათასწლეულების ძირითადი პრობლემები", დაიცვა 1998 წელს.