.

ავტორი (ები): სინერჯი ჯგუფი

ვებგვერდი: http://synergy.ge/
ავტორის შესახებ

სინერჯი ჯგუფი მმართველობითი საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც 1999 წლის ოქტომბერში დაფუძნდა და მას შემდეგ ემსახურება საქართველოს კერძო და საჯარო ორგანიზაციებს მართვის სისტემების გაუმჯობესებაში. დაარსების დღიდან დღემდე კომპანიის ანგარიშზეა 300-მდე განხორციელებული პროექტი 10-ზე მეტ განსხვავებულ სფეროში.

ბოლო წლებია კომპანია ფოკუსირებულია ორგანიზაციული სტრუქტურების შექმნის, აღწერის, დანერგვისა და განვითარების პროექტებზე. ასევე, ამის საფუძველზე ორგანიზაციაში შეფასების და მოტივაციის სისტემების გამართვაზე. სინერჯის დღევანდელ გუნდს სწორედ ამ მიმართულებით აქვთ ყველაზე დიდი კომპეტენცია დაგროვილი.