.

ავტორი (ები): ეთერ ხარაიშვილი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/cLa4qM
ავტორის შესახებ

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიკროეკონომიკის კათედრის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. გახლავთ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. 1978 წლიდან მუშაობს უნივერსიტეტში, მისი სამეცნიერო სფეროები და კვლევის მიმართულებებია: კონკურენცია აგროსასურსათო სექტორში და პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის კვლევა; ფერმერულ მეურნეობათა დივერსიფიკაცია, ევროპული მოდელები და გამოწვევები საქართველოში; აგრობიზნესის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების შესწავლა. არის ათეული პუბლიკაციის ავტორი, მათგან საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებსა და სამეცნიერო კონფერენციების შრომათა კრებულებში. არის 8 სახელმძღვანელოსა და 3 მონოგრაფიის ავტორი, 20-ზე მეტი საერთაშორისო კონფერენციის, ვორქშოპისა და კონგრესის მონაწილე და მომხსენებელი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით.

არის პოლიტიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დარგობრივი ეკონომიკის განვითარების პოლიტიკის საბჭოს წევრი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, სოფლის მეურნეობის ეკონომისტთა ევროპული ასოციაციის წევრი (შვეიცარია), ბუნების ისტორიის ევროპული აკადემიის ნამდვილი.