.

ავტორი (ები): თინათინ ზურაბიშვილი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თინათინ ზურაბიშვილი, დოქტორის ხარისხი ჟურნალისტიკაში, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამდებობა: მონაცემთა ინიციატივის რეგიონალური კოორდინატორი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი; თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, უნივერსიტეტის ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.