.

ავტორი (ები): ინგა გაბისონია
დაბადების თარიღი: 1969-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ინგა გაბისონია დაიბადა 1969 წელს ქ სოხუმში. წარჩინებით დაამთავრა სოხუმის მე-11 საშუალო სკოლა. 1991 წელს წარჩინებით დამთავრა აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1992 წელს ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია „ორწონიანი უტოლობები დიკრეტული ოპერატორებისათვის“ . ინგა გაბისონია არის 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, დაპროგრამების ენების კურსის ამოცანათა კრებულებისა და კომპიუტერულ გრაფიკის სახელმძღვანელოს ავტორი. ამჟამად ინგა გაბისონია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია.