.

ავტორი (ები): კახა ქეცბაია
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

კახა ქეცბაია - ფილოსოფიის დოქტორი, საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.

საკვლევი სფერო:

 • თეორიული სოციოლოგია,
 • მეტაოსოციოლოგია,
 • რელიგიის სოციოლოგია,
 • განათლების სოციოლოგია,
 • მეცნიერების სოციოლოგია.
 • თეორიული და სოციალური ფილოსოფია,
 • რელიგიის ფილოსოფია,
 • ფილოსოფიური ანთროპოლოგია.

სასწავლო კურსები:

 • სოციოლოგიის შესავალი;
 • რელიგიის სოციოლოგია;
 • განათლბის სოციოლოგია;
 • მეცნიერების სოციოლოგია.