.

ავტორი (ები): ნაირა გელაშვილი

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00000547/
ავტორის შესახებ

დაბადების ადგილი: სიღნაღის რაიონი, სოფ. ნუკრიანი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენების და ლიტერატურის ფაკაკულტეტი 1970 წელს. გერმანისტი, მთარგმნელი დაამთავრა ასპირანტურა დასავლეთ ევროპის და ამერიკული ლიტერატურის განხრით 1973 წელს. საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის "კავკასიური სახლის დირექტორი". თსუ საზღვარგარეთის ქვეყნების ლიტერტურის ისტორიის ლექტორი 1975-82წწ. მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა მთავარი სარედაქციო კოლეგიის რედაქტორი 1982-93წწ. "კავკასიური სახლის" დირექტორი 1993 წლიდან. ჟურნალ "აფრას" დამფუძნებელი და რედაქტორი 1997 წლიდან. გაზეთ "ალტერნატივას" დამფუძნებელი და თანარედაქტორი 1998 წლიდან.