.

ავტორი (ები): ოსტროჟის აკადემია

ვებგვერდი: http://www.oa.edu.ua/
ავტორის შესახებ