.

ავტორი (ები): კონრად ადენაუერის ფონდი
დაბადების თარიღი: 1955-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: http://www.kas.de/
ავტორის შესახებ

   კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის ძირითად პრინციპებია: თავისუფლება, სამართლინობა და სოლიდარობა. ჩვენი ორგანიზაცია არის პოლიტიკური ფონდი, რომელიც გერმანიის ქრისტიან–დემოკრატიულ პარტიის მრწამსს იზიარებს. კონრად ადენაუერმა გააერთიანა ქრისტიანული, სოციალური, კონსერვატიული და ლიბერალური შეხედულებები და სხვებთან ერთად დააარსა ქრისტიან–დემოკრატიული პარტია. მისი სახელი ომის შემდეგ დანგრეული გერმანიის აღმშენებლობას უკავშირდება. ასევე მისი დამსახურებაა, რომ გერმანიის ეკონომიკამ სოციალური საბაზრო ეკონომიკის კურსი აიღო და არამარტო ეს. მისი იდეები ჩვენთვის დღემდე მისაბაძია და დიდ პასუხისმგებლობასაც გვაკისრებს