.

ავტორი (ები): შოთა მესხია
დაბადების თარიღი: 1916-04-27
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00001545/
ავტორის შესახებ

დაბადების ადგილი: წალენჯიხის რაიონი, სოფელი ობუჯი.

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი 1937 წელს.

  • 1941–1942წწ. ეწეოდა პედაგოგიურ მუშაობას;
  • 1942 წლიდან იყო ენიმკის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  • 1943 წლიდან მოღვაწეობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრაზე;
  • 1956 წლიდან ამავე კათედრის გამგე;
  • 1961 წლიდან ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი; იკვლევდა შუა საუკუნეების საქართველოს სოციალ–ეკონომიური და პოლიტიკური ისტორიის საკითხებს; დიდ ყურადღებას უთმობდა რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობის ისტორიულ შესწავლას; იყო "საქართველოს ისტორიის ნარკვევები"-ს II ტომის რედაქტორი, II და III ტომებში რიგი მნიშვნელოვანი თავების ავტორი; მისი პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.