.

ავტორი (ები): უილიამ სთალინგსი

ვებგვერდი: http://williamstallings.com/
ავტორის შესახებ