.

ავტორი (ები): ხატია ქრისტესიაშვილი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სტუ-ს „პროგრამული ინჟინერიის“ კათედრის ასისტენტ პროფესორი, აკადემიური დოქტორი. 3 წიგნის და 15 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ფლობს ინგლისურ, რუსულ და თურქულ ენებს