.

ავტორი (ები): გიორგი სურგულაძე
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სტუ-ს დოქტორანტი, საერთაშორისო ბიზნესის ბაკალავრი - კავკასიის ბიზნეს სკოლა: ატლანტა, დიუნკერკის ბიზნესის ინსტიტუტი (საფრანგეთი). აქვს ორი მონოგრაფია, 10 ნაშრომი. ფლობს ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ ენებს.