.

ავტორი (ები): მარინა გედევენიშვილი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

     მარინა გედევანიშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი.