.

ავტორი (ები): ქართული უნივერსიტეტი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი:

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი