.

ავტორი (ები): გვანცა გვანცელაძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

     დაბადების და ადგილი ქ. ქუთაისი, 1976 წლის 18 ივლისი მისამრთი ქ. თბილისი, გლდანის ხევი, I კორპ, ბ. 31 ტელ.681734. მობილური: 599365000 სამსახურებრივი გამოცდილება 1998-დან 2002მდე. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თანამდებობა უფროსი ლაბორანტი 2002დან 2005მდე. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2005დან დღემდე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1998დან 2004მდე თბილისის ი.ჭწვჭავაძის სახ.ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტის კოლეჯი. უფროსი მასწავლებელი 2003დან 2006მდე ი.ჭავჭავაძის სახ ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტი ქართული ენის კათედრის დოცენტი. სამეცნიერო ხარისხი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი.

განათლება / ტრენინგები

1993-დან 1998-მდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა - არაბული ენა და ლიტერატურა. კვალიფიკაცია - არაბული და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თარჯიმანი

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები/პროექტები/პროგრამები

ქართული ენისმანქანური ფონდი. დონორი ორგანიზაცია - არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, I ეტაპი. 2003-2004წწ
ქართული ენის მანქანური ფონდი. დონორი ორგანიზაცია - არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, II ეტაპი. 2004-2005წწ