.

ავტორი: თეიმურაზ აჩუგბა
დაბადების წელი:
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებ გვერდი: 1946-10-28
ანოტაცია