.

ავტორი (ები): თეიმურაზ აჩუგბა
დაბადების თარიღი:
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: 1946-10-28
ავტორის შესახებ