.

ავტორი (ები): აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ